Civilret

Civilret

Klog og sikker rådgivning

Ud over vores kærnekompetencer indenfor erhvervsret, ejendomsret og rådgivning af vores danske klienter, kan De også finde kvalificerede rådgiver hos os indenfor alle andre væsentlige civilretslige områder, især indenfor følgende områder:

 • Almen aftalelov
 • Arbejdsret
 • Lægeret
 • Bank- og kapitalmarksret
 • Bygge- og arkitektret
 • Arveret
 • Familieret
 • Handelsret
 • Inkassoret
 • Insolvensret
 • IT-ret
 • Købsret
 • Transportret
 • Trafikret
 • Forsikringsret
 • Konkurrenceret
 • Kontraktsret
 • Tvangsfuldbyrdelser

Hver enkel af vores advokater har forskellige kærnekompetencer. Regelmæssig videreuddannelse og en konstant erfarings- og vidensdeling er en selvfølge for os. De er til fordel for både Dem og os!

En opremsning af alle vores fagområder med tilhørende kontaktperson kan du finde via følgende link.


» Alle arbejdsområder

Enkelte arbejdsområder kan ikke skilles fuldstændigt. Derudover har hver enkelt gren ikke sin egen juridiske betegnelse. Derfor vil andre punkter end de nævnte på denne liste ikke være udelukkede. Hvis De i Deres tilfælde eller til Deres spørgsmål ikke kan finde den rette kontaktperson, kontakt os, så hjælper vi.