Danish Desk

Danish Desk

Alt omkring dansk-tyske retsforhold

På grund af vores gode grænseplacering i Flensburg har det været muligt for os at opbygge et dansktalende team „Danish-Desk“, og dermed blive kontaktstedet for mange danske klienter. Ved hjælp af vores dansktalende tyske advokater rådgiver vi vores klienter indenfor alle områder af tysk lovgivning, især inden for fast ejendom, selskabsret, bankret og erhvervsret, og i tiltagende omfang også indenfor vedvarende energi. Blandt vores danske klienter er:

  • indenfor fast ejendom: større og mindre ejendomsselskaber, ejendomsinvestorer, små og store kreditinstituter, udlejere, mæglere og fondsbestyrere
  • indenfor selskabsret: holdingselskaber, datterselskaber, aktionærer, administrerende direktører, bestyrelsesmedlemmer i tyske virksomheder
  • indenfor erhvervsret: handelsselskaber, industriselskaber, serviceydere, håndværkere m.fl.

Indenfor fast ejendom understøtter vi vores danske klienter især ved køb og salg af ejendomme – enten som share-deal eller som asset-deal – ved gennemførsel af såkaldte lovmæssige due diligence undersøgelser, i lovmæssige spørgsmål omkring finansieringen – og også, når det gælder om at indkræve åbne fordringer, på grund af leje-, købs- eller andre lovmæssige grunde. Indenfor selskabsret understøtter vi bl.a. ved oprettelsen af selskaber, holdingstrukturer, ved fusioner eller ved oprettelse eller bibeholdelse af interne strukturer, som f.eks. gennem ledelsesaftaler, forvaltningsaftaler o.l.. Indenfor erhvervsret hjælper vi med strukturering af leveringsbestemmelser, fastsættelse af almene forretningsbetingelser (AGB) eller inddrivelse af åbne fordringer.

 

Kontakt gerne vores Danish-Desk!

 

Telefon: 0049 461 903 60-62

E-Mail: danishdesk@(*** please remove ***)hsv-fl.de

Lise-Meitner-Straße 15

24941 Flensburg

Tyskland