Alt omkring fast ejendom

Alt omkring fast ejendom

Her er vi hjemme for Dem

En af vores kærnekompetencer handler om alt det lovmæssige i forbindelse med fast ejendom. Vi kan indenfor dette område se tilbage på årtiers erfaring med opsætning og afvikling af købsaftaler af jord og ejendomme samt finansieringen gennem kreditinstitutter.

Eftersom vi har indgående kendskab til købsaftaler af jord og ejendomme, bygningsaftaler og lejeaftaler ledsager vi på civilretsligt grundlag projekter om fast ejendom helt fra den lille ejerlejlighed op til indkøbscentre til flere millioner euro eller udvikling af hele nybyggerområder.

Til vores klienter hører ejendomsselskaber og -investorer, kreditinstitutter, udviklere, entreprenører, håndværkere, store og små udlejere, ejendomsadministrationer og ejendomsmæglere. Stort set alle, der har med fast ejendom at gøre. Lige meget om det er en ejer med megen anden jord eller en menig borger. Lige meget om klienten bor på den ene eller den anden side af grænsen - vores dansk talende tyske advokater kan hjælpe her.

Om det er konverteringsprojekter eller saneringsopgaver. Om det er gamle eller nye mure. Om det er byggetilladelsen eller bebyggelsesplanlægning. Indenfor alle disse områder står vi dem sikkert bi - om det skal være en omfattende rådgivning, en due diligence eller en juridisk gennemførsel af Deres berettigede krav.